Suprasti fotografo veiklos koncepciją, verslo aplinką.

Išmanyti verslo kūrimo galimybes.

Atpažinti naujas rinkos galimybes, pasitelkiant intuiciją, kūrybiškumą ir analitinius gebėjimus.

Suprasti socialiai atsakingo verslo kūrimo principus.

Dirbti savarankiškai ir komandoje, planuoti laiko išteklius.