Pažinti profesiją
Parinkti formavimo medžiagą ir technologiją.
Pristatyti keramikos dirbinio projektą.