Paaiškinti juvelyrinio dirbinio komponavimo principus.

Paaiškinti juvelyrinio dirbinio projektavimo principus.

Taikyti teorinius kompozicijos ir dizaino pagrindus ir taisykles rengiant juvelyrinio dirbinio gamybos projektą.

Komponuoti juvelyrinį dirbinį pagal užsakovo pageidaujamą dizainą iš spalvotų ir (ar) tauriųjų metalų.

Projektuoti juvelyrinį dirbinį pagal užsakovo pageidaujamą dizainą iš spalvotų ir (ar) tauriųjų metalų.

Komponuoti juvelyrinius papuošalus kompiuteriu.


Bižuterinio dirbinio gamyba pagal programą

Dirbtinės bižuterijos gamyba, 20 mokymosi kreditų

1. Apdirbti metalus.

2. Modeliuoti metalo formas juvelyriniam dirbiniui gaminti

3. Jungti metalus su kitomis juvelyrinių dirbinių gamyboje naudojamomis medžiagomis.

Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai:

Nuosekliai ir tiksliai paaiškinti darbų saugos ir sveikatos reikalavimai, taikomi dirbant rankiniais ir mechaniniais metalo apdirbimo įrankiais ir staklėmis. Pasirūpinta tinkama ir tvarkinga darbo aplinka, švariais darbo rūbais. Parinkti, paruošti darbui įrenginiai, įrankiai ir prietaisai metalų ir kitų medžiagų detalių gamybai. Saugiai naudoti elektros įrenginiai. Parinkti metalų paviršiaus apdirbimo ir detalių gamybos būdai. Paruošta darbo vieta konkrečiam technologiniam procesui, operacijai atlikti. Tinkamai atlikti detalių jungimo būdai. Atliktas dirbinio paviršiaus dekoravimas ėsdinimo būdu. Įsisavintos dekoratyvinių medžiagų savybės, jų parinkimas dirbiniui, apdirbimo būdai. Paaiškintos gintaro savybės, atliktas jo apdirbimas. Parinkti skirtingų dekoratyvinių medžiagų tvirtinimo dirbtinės bižuterijos dirbinyje būdai. Nuosekliai atliktos inkrustavimo operacijos. Apibūdinti metalų ir kitų medžiagų paruošimo technologiniai procesai atsižvelgiant į metalų ir kitų medžiagų savybes. Metalų ir kitų medžiagų apdirbimo, formavimo technologinės operacijos atliktos laikantis technologinio proceso eiliškumo.