Paruošti interjero apipavidalinimo planą

Rengti nesudėtingus visuomeninės ir gyvenamosios paskirties patalpų funkcinių zonų ir dekoravimo planus.